Core Values of Cor Meibion De Cymru

 • To promote the Welsh culture of music and song across a national and international platform, through performance, education and publicity.
 • To foster and promote male choral singing generally.
 • To help raise funds for recognised charities and good causes.
 • To foster and promote young Welsh singers and musicians.
 • To promote Welsh businesses through sponsorship and advertising.
 • To promote the mental wellness of choristers and communities, locally.
 •  

 • Hyrwyddo diwylliant Cymreig o gerddoriaeth a chân ar draws llwyfan cenedlaethol a rhyngwladol,trwy berfformio,addysg a chyhoeddusrwydd.
 • Meithrin a hybu canu corau Meibion yn gyffredinol.
 • Helpu i godi arian ar gyfer elusennau ac achosion da cydnabeddedig.
 • Meithrin a hyrwyddo cantorion a cherddorion Cymreig ifanc.
 • Hyrwyddo busnesau Cymreig drwy nawdd a hysbysebu.
 • Hyrwyddo lles meddyliol y côr a’r cymunedau.
 •  

  Back to News